Barnvagn och djur

Barnvagnar får transporteras gratis, om det fins rum.

Det är gratis att åka med barnvagn i Wasa Citybus bussar.
Förmånen gäller vardagar kl 9:30-13.00 och efter kl 17.00 samt utan tidsbegränsning under veckosluten när en vuxen har med sig en 0–6-åring i barnvagn eller barnkärra.

Barnvagn och medföljare får transporteras gratis 4.6-12.8.2018 utan tidsbegränsning


DJUR

Husdjur kan resa med på bussbolagets turer. Vanliga och ofarliga husdjur kan transporteras på bussar tillsammans med en följeslagare och på dennas ansvar, förutsatt att det finns plats på bussen. Husdjur ska placeras på ett sådant sätt i bussen att de orsakar så liten olägenhet som möjligt. De får inte placeras på bänkarna eller hållas fria. Allergiska personer som redan finns i bussen har i första hand rätt att välja sittplats och kan vid behov till och med be chauffören att inte ta med husdjuret på bussen.
Medpassagerare kan dock inte förhindra att blind- eller assistenthundar tas med på bussen.