Här kan du bekanta dig med lokalbussarnas gällande dokument:

Resevillkor

Bekanta dig med allmänna villkor för resekort och resor inom Vasa stads kollektivtrafik

Registerbeskrivningar

Bekanta dig med resekortssystemets registerbeskrivning
Bekanta dig med resekortssystemets dataskyddsbeskrivning för nättjänsten

Användningsvillkor för nätladdningstjänsten

Bekanta dig med andvändningsvillkoren för nätladdningstjänsten i fråga om Waltti-resekorten